Важността на добрия дизайн на потребителския интерфейс

Изглежда очевидно, но често се пренебрегва. Добрият дизайн на потребителския интерфейс може да означава разликата между приемания софтуерен продукт и пропадането на пазара. Ако крайният […]

Read More →